27/06/19

Els grans reptes que planteja l'e-commerce al sector logístic

L'e-commerce ha transformat la cadena de subministrament tradicional, ha disparat en els últims anys les xifres de contractació i ha plantejat als principals operadors del mercat immologístic un llistat de reptes que afrontar si volen aconseguir una major eficiència en el lliurament de comandes als seus clients i competir contra la resta d'actors del mercat, cada vegada més professionalitzats i amb xarxes de distribució més extenses i complexes. Segons un estudi elaborat per BBVA Research, el comerç electrònic, està guanyant cada vegada més protagonisme i va suposar en el 2018 prop del 20% del volum de les vendes amb targeta.

Aquest creixement destacat de les vendes de l'e-commerce ha plantejat al mercat immologístic la necessitat de disposar de cadenes de distribució complexes per a poder atendre lliuraments cada vegada més immediats. Per a això, les empreses logístiques estan configurant processos de distribució distribuïts en diversos trams, que consten de naus situades a la 2a i 3a Corona i d'altres de tipus crossdock situades a la rodalia dels nuclis urbans. D'aquesta manera, redueixen els costos d'emmagatzematge i milloren un servei que, a més, pot reportar majors ingressos a les empreses que el presten, ja que els clients estan mostrant predisposició a pagar un cost més elevat per rebre les comandes en un termini reduït.

El client d'avui dia està acostumat a rebre, a qualsevol servei, informació actualitzada les 24 hores del dia. En el sector logístic, el client exigeix, a més de temps reduïts i una gran flexibilitat, una cadena de subministrament visible. Informar del temps en el qual la comanda és rebuda per l'empresa logística, és transportat a la ciutat receptora i l'horari precís de lliurament han passat de ser valors afegits de les empreses logístiques a serveis imprescindibles.

La inversió en tecnologia és també una de les màximes prioritats de les empreses logístiques: robotitzar el procés logístic no només ajuda a reduir costos, sinó que facilita un major control dels estocs i comandes, augmenta la immediatesa de la cadena de distribució i facilita el poder destinar recursos i esforços a altres estratègies o necessitats del core business.

Com a valor afegit, cada vegada són més les botigues que ofereixen als seus clients una major facilitat a l'hora de retornar els seus productes si no estan satisfets. El notable increment del volum de devolucions està requerint a les empreses atendre la cadena logística a la inversa: fet que requereix d'una millora del procés de gestió de la mercaderia que surt i arriba a la nau. De fet, un informe recentment publicat per l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI) estima que un de cada quatre compradors realitza devolucions en el comerç online, xifra que ha acumulat increments des del 2017 i que, es preveu, continuarà augmentant considerablement.

;