Informes de mercat

FORCADELL elabora semestralment informes de preus dels mercats d'oficines, industrial, retail i residencial. Quatre edicions periòdiques, publicades simultàniament, amb les que els professionals del sector poden consultar preus de referència, tant de venda com de lloguer, disposar d'una radiografia de l'oferta i la demanda, i consultar les operacions més rellevants que s'han dut a terme en el sector.