Equip Directiu

Carles Vila i Polls
Ivan Vaqué Mas
Mireia Vila Forcadell
Lluís Català i Rovira
Laura Abadal Cabré
Alex Valera Martín
Marta Vilana Arto