05/09/19

El preu de l'habitatge modera el seu creixement

  • El mercat residencial de la ciutat de Barcelona ha moderat la tendència alcista i ha registrat en els 6 primers mesos del 2019 un increment del 3,2% en lloguer i del 2,4% en venda.

  • L'evolució del mercat residencial fa preveure que en la segona meitat de l'any els preus, en lloguer i en venda, no registrin quasi increments, tendint a poc a poc cap a l'estabilitat.

El  preu de l'habitatge a Barcelona ha anat moderant el seu creixement, en línia amb la tendència de l'any anterior. En lloguer, el preu mitjà del m2 a la capital catalana s'ha situat en el mes de juny en 17,15 €/m2/mes, havent registrat una variació del 3,2% respecte a gener.

Mercat de lloguer

El mercat de lloguer a Barcelona continua mostrant un gran dinamisme i registrant un fort interès de demanda que busca situar-se a la capital catalana en règim de lloguer. L'increment acumulat dels preus durant els últims 5 anys ha provocat, d'una banda, que els pisos amb rendes inferiors als 1.200 €/mes presentin llistes d'espera i, per una altra, que l'opció de compartir pis sigui cada vegada més demandada.

La digitalització del sector ha optimitzat el mercat de lloguer propiciant una major exposició dels pisos, un procés de comercialització més àgil, més informació per a l'arrendatari i una major professionalització del sector. En la mateixa línia, si bé s'ha observat un increment de cerques de pisos en lloguer en els portals immobiliaris mitjançant rastrejos massius per part dels mateixos demandants interessats, això no s'ha traduït en un augment d'operacions, sinó que es tracta d'usuaris que busquen estar més informats.

Els continus canvis legislatius que ha sofert el mercat de lloguer a cop de decrets han passat factura al mercat: els propietaris estan sol·licitant cada vegada més exigències per a substituir el límit de la fiança i, en els últims mesos, s'ha observat un descens de disponibilitat a causa d'un important traspàs de producte al mercat de compravenda. Aquest transvasament s'ha produït per la falta de protecció jurídica i econòmica que planteja el marc legislatiu per al propietari, i per l'estancament de les rendibilitats. La disminució de disponibilitat s'ha produït a tota Barcelona amb l'excepció de l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Andreu.

El preu de l'habitatge de lloguer continua actualitzant-se amb increments molt moderats, registrant en els primers 6 mesos del 2019 una variació del 3,2%, en línia amb l'evolució de tot l'exercici anterior. El preu mitjà del m2 a la capital catalana s'ha situat en el mes de juny en 17,15 €/m2 i la variació respecte al mateix període del 2018 ha estat del 7,2%. Els increments més accentuats s'han produït als districtes Sants-Montjuïc i Les Corts, zones on s'està registrant un destacable increment de demanda. Fins al moment, les novetats del marc legislatiu no han tingut repercussions en el preu del lloguer, pel que s'espera que en el 2S 2019 es mantingui la mateixa tendència amb increments molt moderats.

Mercat de compravenda

El mercat residencial en venda a Barcelona es troba en una etapa madura del cicle expansiu, amb una demanda sòlida, volums d'operacions estables i increments de preus cada vegada més moderats. Així ho reflecteixen les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre el nombre de compravendes d'habitatges de 2a transmissió a la província de Barcelona, que en els 4 primers mesos de l'any s'ha mantingut idèntic al volum registrat en el mateix període del 2018. Cal destacar que la xifra acumulava increments pronunciats des del 2013, de 7.351 compravendes a 16.042 en el 1r quadrimestre del 2019.

El parc d'habitatges en venda a Barcelona s'ha vist incrementat en el 1r semestre de l'any un 6% a causa del transvasament de producte del lloguer a la venda, a les bones perspectives macroeconòmiques i al recorregut dels preus a la ciutat de Barcelona, que acumulen 5 anys a l'alça i plantegen un escenari per als pròxims exercicis amb augments molt moderats. Atenent la distribució de l'oferta disponible, destaca el districte de Gràcia que, malgrat només representar el 7% de l'oferta en venda a Barcelona, ha incrementat notablement el nombre de pisos en venda i reduït el de lloguer. Es tracta majoritàriament d'immobles idonis per a la fórmula d'inversió: comprar-reformar-vendre.          

L'habitatge com a actiu immobiliari continua atraient l'interès inversor malgrat presentar unes rendibilitats cada vegada més ajustades: entre el 3% i el 4% a la ciutat de Barcelona, i una mica més elevades en alguns municipis de la província.

El preu de l'habitatge a Barcelona s'ha anat estabilitzant al llarg del 2018-2019 i ha presentat, en els 6 primers mesos de l'any, una variació intersemestral del 2,4%. L'evolució dels preus l'han encapçalat Nou Barris i Sant Martí, districtes que van iniciar el recorregut a l'alça més tard que la resta de la ciutat de Barcelona i presenten, a l'actualitat, zones amb creixent interès social i perspectives de revaloració, com és el cas del 22@. En el mes de juny, el m2 residencial de Barcelona s'ha situat en els 4.233 €, fet que ha convertit la capital catalana en la ciutat més cara d'Espanya, seguida de Madrid. El mercat residencial de Barcelona es mostra sòlid i els seus preus presenten per als pròxims exercicis poc recorregut a l'alça. De fet, la tendència alcista dels preus ha continuat traslladant-se als municipis confrontants de la capital catalana i, per a la segona meitat de l'any, es preveuen augments similars als registrats en el 1S 2019, que no superaran en cap cas el 4%.

;