08/04/19

Què pot fer l'administrador per a la comunitat de veïns?

En qualsevol comunitat de veïns, les reunions que se celebren pel que fa al seu bon funcionament, així com tot allò relacionat amb el compliment dels diferents deures i obligacions per part del conjunt de propietaris, queda recollit a l'acta de la Junta Ordinària.

Les reunions de veïns sempre és un dels temes més controvertits als quals, com a propietaris, haurem d'enfrontar-nos en algun moment de l'any. I, en els casos en els quals se celebren per a acordar l'import d'una derrama o per a decidir sobre temes econòmics, la inexperiència en aquest tipus de situacions pot fer que no sapiguem com traçar el rumb de la reunió.

No obstant això, la gestió immobiliària en el que fa referència a aquest tipus de reunions no té per què suposar un problema. Al contrari. Revisem a continuació els aspectes clau de les reunions de les comunitats de veïns:

 

1.- Elecció dels temes a tractar per la comunitat de propietaris

Quan el president de la comunitat de propietaris convoca la junta, els temes a tractar han d'estar definits amb anterioritat. Aquests han de constar en l'acta de convocatòria mitjançant la qual s'informa els veïns sobretot el relacionat amb la reunió.

No existeixen uns temes estàndard per a totes les comunitats. Depenent d'aquesta, els temes aniran en funció de les necessitats de cada moment. No obstant això, si hi ha un aspecte que és convenient que es tracti en totes les reunions és el que fa referència a l'estat dels pagaments, així com a la identificació dels veïns morosos. És important posar l'accent principalment en aquest aspecte, ja que si tots els veïns estan al dia en el relacionat amb els pagaments, serà l'única manera d'afrontar qualsevol contratemps a nivell econòmic.

No obstant això, tot allò relacionat amb la morositat és un dels temes més espinosos que haurem de tractar. En aquest sentit, comptar amb l'ajuda d'una immobiliària especialitzada en el relacionat amb la gestió de les reunions de veïns pot ser la millor solució. 

 

2.- El paper d'un administrador d'una comunitat de propietaris

2.1. Obligació de caràcter comptable

L'administrador de la nostra comunitat es posicionarà com l'eina necessària a la qual podem acudir davant qualsevol problema que pugui sorgir en el nostre edifici. No obstant això, una de les seves funcions més importants és la que fa referència a la mediació. En el cas que existeixin impagaments, aquesta figura té l'obligació de preservar els interessos a nivell econòmic de la finca. Pel que el seu paper com a mediador entre qualsevol impagament que succeeixi i la comunitat de veïns és primordial.

A nivell econòmic, també és la seva obligació gestionar l'administració de lloguers, amb la finalitat d'assegurar-se que tots els inquilins que pertanyen als habitatges en les quals la comunitat actua com a propietari portin els seus pagaments al corrent.

 

2.2. Gestió de proveïdors

La figura de l'administrador és la responsable de la gestió de tots els contractes relacionats amb els proveïdors, així com assegurar-se que tots aquests estan complint amb els pactes en el contracte. Tant a nivell de funcions com a nivell econòmic.

 

2.3. Vetllar pel correcte estat de la finca

Són els propis veïns els que han de transmetre qualsevol necessitat que tingui la finca a nivell de manteniment. Qualsevol reparació de caràcter urgent ha de ser tramitada de manera automàtica pel propi administrador. 

 

2.4. Documentació

L'administrador serà la persona encarregada de recollir tota la documentació del relacionat amb l'edifici. A més, també és la persona que recollirà, fil per randa, tot el que es tracta en les reunions, amb la finalitat de classificar-ho a posteriori al llibre d'actes de la comunitat.

 

2.5. Avantatges de contractar un administrador de finques

Com hem pogut comprovar, els avantatges que es desprenen de comptar amb un professional que sàpiga gestionar qualsevol aspecte que passi en una comunitat és primordial. No obstant això, en la tranquil·litat trobem el seu principal benefici.

Sense importar la grandària, en les reunions de veïns hem de prendre decisions que, en molts casos, escapen del nostre control. Per la seva formació, un administrador de finques comptes amb les eines necessàries com per a poder gestionar qualsevol aspecte que pugui ocórrer a l'interior d'un edifici, aportant un extra de tranquil·litat i garantint la seguretat a tots els veïns d'aquest.

A FORCADELL comptem amb una gran experiència en gestió de comunitats, garantint el benestar dels nostres clients. Contacti'ns i l'assessorarem. 

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
;