22/05/19

Llum verda de la Generalitat a la limitació dels preus del lloguer

El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat, recentment, un decret llei per permetre establir preus màxims pel lloguer d’habitatges en aquelles zones que es considerin d’alta demanda.

El que es pretén és lluitar contra el fort increment dels preus de les rendes que han viscut diferents municipis de Catalunya, però especialment a Barcelona, on els lloguers han pujat de mitja un 38% en 5 anys, assolint xifres superiors als anys previs a la crisi.

Aquesta norma atorga a l’Ajuntament de Barcelona la capacitat de declarar “àrea d’habitatge tens” aquelles zones que consideri necessari, o fins i tot a tota la ciutat. Pel que fa a la resta de municipis serà la Generalitat, i més concretament la Conselleria de Territori, qui desenvolupi aquesta competència. Tot i així la norma contempla la possibilitat que un municipi descarti l’opció d’imposar restriccions.

Punts clau d’aquest decret:

  • Les rendes dels habitatges pertanyents a aquelles zones declarades com d’habitatge tens no podran superar, en més d’un 10%, el límit establert a l’índex de referència de preus. Aquest índex l’elabora la Generalitat basant-se en dades d’operacions facilitades per l’Incasòl a través del registre de fiances.

  • Un llogater podrà reclamar judicialment en cas que se li estigui cobrant un lloguer superior al que assenyala aquest decret, tenint dret a recuperar la diferència entre el límit legal i la renda abonada més els corresponents interessos.

  • En cas que l’habitatge compti amb elements que li aportin un valor afegit, com terrasses, vistes o zones comunitàries, es podrà sumar un 5% a aquesta superació del límit establert. Tots aquests aspectes hauran de quedar recollits adequadament al contracte d’arrendament.

  • Els habitatges de nova edificació o als quals s’hagi aplicat una rehabilitació integral podran llogar fins a un 20% per sobre de l’índex de preus durant els 5 anys posteriors a la finalització de les obres. Finalitzat aquest termini, i després d’una moratòria de màxim 3 anys, el límit màxim a aplicar serà el mateix que el de la resta d’habitatges.

  • Aquesta llei no és retroactiva, per tant no hi ha possibilitat de reclamació per contractes signats prèviament a l’establiment de límits de preu per part de l’Ajuntament de Barcelona o de la Conselleria de Territori, segons correspongui.

  

Possibles efectes negatius sobre els preus del lloguer

No són poques les veus, principalment des del sector immobiliari, que alerten del perill que aquesta mesura tingui l’efecte contrari a l’esperat pel que fa a la relaxació dels preus del lloguer.

Segons comenta Àlex Vázquez, director del Departament d’Administració de Lloguers de Forcadell, “existeix la possibilitat que aquesta mesura provoqui una davallada de l’oferta d’habitatge en lloguer per suposar un detriment de la rendibilitat per als propietaris, ja siguin particulars o societats. Arribats a aquest punt existeix el perill que busquin altres formes de rendibilitzar els seus immobles, posar-los a la venda o buscar altres formes d’inversió. A banda d’això –comenta- caldrà veure quina aplicació en fa l’Ajuntament de Barcelona i la reacció del govern central, que té la possibilitat de recórrer aquesta norma davant del Constitucional.”

;