24/04/20

Les reunions telemàtiques a les comunitats de propietaris, a la pràctica, ... són possibles?

La integració de la tecnologia a la nostra vida diària, tant en l’àmbit personal com professional, ha capgirat en els darrers anys de manera progressiva la nostra manera de viure, de comunicar-nos i de treballar, regalant-nos un bé molt preuat: el temps. Avui en dia és impensable, especialment per a les generacions més joves, no tenir accés a internet, no disposar de telèfons mòbils d’última generació, tauletes o app’s de tot tipus pel dia a dia.

El sector immobiliari, per la seva part, ha integrat amb èxit moltes de les solucions que han anat sorgint amb l’objectiu de donar un millor servei als clients. Les comunitats de propietaris són un clar exemple on la presencialitat ha estat fins ara indispensable per a poder votar i prendre decisions sobre despeses, sobre la propietat o relacionades amb altres qüestions que impliquen tota la comunitat.

Actualment i arran de l’estat d’alarma pel Covid-19, la llei permet resoldre de manera telemàtica algunes gestions programades (o imprevistes) aquests dies. A instàncies del President de la Comunitat -i mentre l’estat d’alarma estigui vigent-, l’article 312.7 del Codi Civil de Catalunya estableix que sí que és possible poder adoptar acords sense fer reunions presencials, sempre i quan es compleixin els següents requisits: 

  • Emissió del vot (per correspondència, comunicació telemàtica o per qualsevol altre via)

  • Garantia de la informació

  • Garantia del dret a vot

  • Constància de la recepció del vot

  • Autenticitat

En aquesta situació excepcional, el Codi Civil de Catalunya suprimeix el punt ‘Continuïtat en la comunicació’ de manera que queda suprimida la reunió presencial (on time). També elimina la ‘Obligatorietat d’intervenir en les deliberacions’, punt que queda substituït per la ‘Garantia de la informació’ i concentrat en la ‘Garantia del dret a vot’.

L’accés a la tecnologia, indispensable pel canvi 

Els avenços de la tecnologia no s’han implantat encara a totes les llars per igual ni al mateix ritme i és per això que si tots els propietaris no disposen d’accés telemàtic no és possible el compliment d’aspectes clau com són ‘la continuïtat de la comunicació’ i la ‘participació a les Juntes’. Fins ara, la implantació de les gestions online en l’àmbit de les comunitats de propietaris, tal com ofereix FORCADELL als seus clients permet la consulta de les dades de les comunitats de propietaris via web, balanços, factures, rebuts i pagaments de manera àgil i senzilla.

Andreu Abelló, director de Comunitats de FORCADELL assenyala que “el client, eix central de la nostra tasca, cada vegada és i serà més tecnològic i el nostre repte com a administradors és aconseguir que es segueixin sentint recolzats, informats i atesos en tot moment, tal com fins ara ho estaven. A FORCADELL tenim la capacitat i els recursos tant tecnològics com humans per a fer-ho amb èxit, fins i tot en aquestes dates marcades per la pandèmia”. Afegeix que “a cap propietari se’l pot privar de manifestar la seva opinió, concurs, assistència o vot per no disposar de la tecnologia necessària.”

Fins el moment a FORCADELL “hem fet reunions telemàtiques de Comissions d'obres o Juntes de Govern per assumptes específics o per definir un tema concret. L’experiència per ara és positiva, tot i que cal tenir en compte que convocar una reunió amb tots els requisits té complexitats”, assenyala Andreu Abelló. “No seria prudent prendre un acord sobre un volum important de diners o sobre un tema que pugui requerir una majoria qualificada (venda d’un habitatge porteria, modificacions estatutàries, etc.) si no tots els propietaris tenen garantida la connexió a les reunions per poder participar a les deliberacions i exercir el seu dret de vot”, afegeix.  

La crisi del Covid-19 ha tingut una funció acceleradora a l’hora de plantejar solucions a les necessitats immediates de les comunitats. Amb el temps, més a llarg termini que no de manera imminent, sí que es preveu que es vagi produint aquesta evolució. “Donat que cadascú es un món, en una convocatòria presencial hi va qui vol i qui no vol, no. Ara es podria donar el cas que una part del propietaris ho vulguin fer telemàticament i una altra part presencial amb resultat de conflicte”, afegeix Abelló.

Si desitja conèixer més de prop els serveis de que ofereix FORCADELL en l’àmbit de l’administració de Comunitats de Propietaris, contacti’ns al telèfon 934 965 448 o visiti www.forcadelladministrador.com i l’assessorarem sense compromís. 

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
;