21/01/20

La logística assoleix els 589.924 m² el 2019, mantenint una tendència d'estabilitat

Segons l'informe de FORCADELL, la falta de producte juntament amb l'increment de les rendes són els factors que impedeixen un major creixement de la contractació.

Segons l'Informe del Mercat Logístic de Catalunya elaborat per FORCADELL, el take-up del Q4 2019 ha aconseguit els 124.572 m², la qual cosa ha portat el total anual fins als 589.924 m². Encara que es tracta d'una xifra un 11% inferior a l'obtinguda en l'exercici anterior, és un bon resultat, en línia amb l'evolució dels últims anys. La falta de disponibilitat de naus triple A de dimensions entre 5.000 m² i 10.000 m² en la 1a i 2a Corona juntament amb l'augment de rendes continuen sent els majors impediments perquè s'incrementi la contractació.

Analitzant per zones, segons les dades de l'informe FORCADELL, el nombre d'operacions registrades en el Q4 ha ascendit a 13, sent 5 en la 1a Corona (52.891 m²) i 8 en la 2a Corona (71.681 m²). La 3a Corona no ha registrat operacions en aquest Q4 2019. L'augment de contractació en la 1a Corona està vinculat a 2 projectes ‘claus en mà’ que han fet incrementar l'estoc en una zona de màxima demanda.

Quant a la distribució d'operacions per corones del conjunt de 2019, en la 1a s'ha concentrat el 29% de la contractació amb una mitjana de 12.053 m² per operació; el 61% s'ha produït en la 2a Corona amb una mitjana per operació de 9.303 m²; mentre que el 10% restant es va realitzar en la 3a Corona amb una mitjana per operació de 9.901 m².

A nivell d'operacions, segons es desprèn l'informe de FORCADELL, les naus de nova construcció o clau en mà han suposat el 48% del total de la superfície contractada en 2019. Xifres sens dubte molt positives i que evidencien la falta de producte construït. Les operacions més rellevants del 2019 han estat el clau en mà multinivell de 46.000 m² que construirà Goodman per a DSV a Molins de Rei; l'operació de ALC Logistics de 19.918 m² a Parets del Vallès; i, finalment, Carreras ha contractat 14.039 m² a Vilafranca del Penedès.

Els asking rents en el Q4 es mantenen estables en 7 €/m² en Zona Prevalgui, entre els 5 i 6 €/m² en 2a Corona i entorn dels 3,5 €/m² en 3a Corona. Gerard Plana, director d'Industrial-Logística de FORCADELL “l'entrada de l'e-commerce ha propiciat un canvi del model de consum que fa que la nau logística sigui protagonista destacat. A causa d'aquesta qüestió, la pressió compradora continua reduint l'expectativa de rendibilitat de les naus que baixa del 6% en producte triple A i arrendament a llarg termini”.

 

;