06/09/19

Increment d'operacions però més lentes, el nou escenari de l'obra nova

  • Segons l'últim informe de Forcadell, el mercat d'obra nova a la província de Barcelona es manté en creixement en nombre d'operacions, encara que destaca l'alentiment dels processos de decisió dels compradors.

  • La nova legislació de la ciutat de Barcelona ha impulsat encara més l'activitat promotora de l'Àrea Metropolitana, zona en la qual s'han iniciat la majoria de promocions residencials de tota Catalunya durant els primers mesos del 2019.

El  ritme de creixement del mercat d'obra nova s'ha vist alentit en el 1r semestre de l'any degut a 3 factors principals: l'increment del valor del sòl, l'augment del cost de construcció i de mà d'obra qualificada i, concretament a la ciutat de Barcelona, l'obligació legal de destinar el 30% de l'obra nova a habitatge social. A aquests factors se'ls suma l'increment de la competència entre promotores i la reducció d'una part de la demanda que havia estat paralitzada per la falta de promocions i que, en els últims 3 anys, ha pogut satisfer la seva compra. Aquest panorama està comportant que els ritmes d'absorció de les promocions residencials estiguin sent més lents: malgrat que la demanda estigui decidida a comprar, abans de fer-ho realitza visites a totes les promocions residencials de la zona, fet que dilata el període de decisió.

No obstant això, malgrat aquest alentiment i al lleuger augment dels preus, el mercat continua creixent: a la província de Barcelona la compra d'habitatges d'obra nova en el 1r trimestre de l'any ha estat un 12% superior a la registrada en el mateix període del 2018, passant de 2.110 compravendes a 2.593, segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.

La ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana

L'obligació de destinar el 30% de les promocions residencials a habitatge social a la ciutat de Barcelona ha provocat una depreciació dels solars residencials de la capital catalana, ha suposat un gran límit a la seva activitat i ha expulsat cap a la perifèria més projectes de promoció residencial. Destaquen el 1r i 2n cinturó de Barcelona com les zones en les quals s'està registrant una major activitat promotora. De fet, segons les últimes dades publicades pel Ajuntament de Barcelona, el 67% dels habitatges iniciats en el 1r trimestre del 2019 a Catalunya s'han concentrat en l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Dins de la ciutat de Barcelona, el 57% dels habitatges iniciats durant aquest període s'han situat en els districtes Sants-Montjuïc, l’Eixample i Sant Andreu. Malgrat la gran proliferació de petites promotores en funcionament, cal destacar la tendència de concentració de producte en pocs operadors.

L'expansió del mercat d'obra nova quant a nombre de promocions seguirà en expansió a la província de Barcelona fins al 2020 malgrat que els ritmes de venda no mostrin indicis de millora, sent l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i concretament el Baix Llobregat sud, la zona amb majors perspectives d'activitat promotora dels 2 pròxims exercicis.

Increments de preus moderats

A la ciutat de Barcelona els preus d'obra nova han tancat el primer semestre del 2019 amb 5.965 €/m2, registrant un increment respecte al 2S 2018 del 2,2%. El districte Sants-Montjuïc ha liderat l'evolució a l'alça de la capital catalana amb una variació intersemestral del 6%. Algunes promocions, situades especialment en els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en els quals s'acumula més oferta, han començat a ajustar els seus preus i realitzar descomptes amb l’objectiu d’agilitar els processos de venda. És el cas de Sabadell i Mataró, que han registrat una variació a la baixa del 8% i 7% respectivament. Altres municipis de la perifèria de Barcelona han mantingut una tendència alcista, com és el cas de Viladecans i Terrassa. Davant l'alentiment dels processos de venda, les grans promotores han començat a posar la vista en el build-to-rent, fórmula amb la qual podrien aconseguir no cessar els ritmes de construcció i destinar el producte d'obra nova al lloguer. És el cas de Metrovacesa, Via Célere, Aedas, Corp i ASG homes.

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
;