18/05/20

Guia pràctica d'atenció al client i control sanitari de FORCADELL

En el marc del procés de desescalada de la crisi sanitària Covid-19, amb la finalitat de garantir la correcta implementació de la normativa estatal i vetllant per la salut dels nostres treballadors, clients i col·laboradors, FORCADELL presenta a continuació una guia pràctica del protocol que emmarcarà els procediments a seguir en tot allò relatiu a la interacció amb la companyia i els seus treballadors:

PROTOCOL DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE FORCADELL

1.- HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Les oficines de FORCADELL estan obertes al públic des del del 18 de maig, algunes d’elles en horari reduït de 10 a 14h. 

2.- PREFERÈNCIA ATENCIÓ TELEMÀTICA

Fins a nou avís, es prioritza sempre i en la mesura del possible la via telemàtica (telèfon, videoconferència o email) per a dur a terme qualsevol activitat relacionada amb la prestació de servei de FORCADELL:

 • Pagaments/cobraments de rebuts

 • Signatura de contractes

 • Contractació de nou servei

 • Reunions de comunitats de veïns

 • Seguiment d’incidències

 • Contractació d’assegurances

 • Gestió d’assegurances d’impagament de lloguers

 • Peticions de realització d’obres i reformes d’immobles

 • Sol.licituds de direcció técnica i redacció de projectes

Recordem les diferents vies de contacte telemàtic de tots els serveis de FORCADELL aquí

3.- VISITES PRESENCIALS A LES OFICINES DE FORCADELL

En cas d’haver de realitzar per força major una gestió de manera presencial, cal tenir present:

 • FORCADELL ha habilitat zones específiques i acotades d’atenció al client presencial, totes elles sempre ubicades a la planta baixa de l’Edifici central de FORCADELL (accés principal Plaça Universitat 3 de Barcelona) o a les recepcions de les diferents oficines comercials. S’evitarà, per tant, en la mesura del possible l’accés de persones alienes a la companyia a zones interiors com són: sales de reunions, despatxos, office i banys.

 • Cal assistir a les visites amb el material necessari per a dur a terme degudament l’objectiu de la trobada, així com el material de protecció sanitària obligatori:

- Documentació i bolígraf d’ús personal 

- Mascareta i guants

4.- VISITA COMERCIAL IMMOBLES DISPONIBLES:

 • Les persones que estiguin interessades en realitzar una visita comercial a un immoble disponible, seran contactades prèviament pel consultor de FORCADELL encarregat, qui revisarà les següents instruccions per garantir una visita sanitàriament segura:

 • Les visites comercials es realitzaran amb un màxim de 3 persones, incloent-hi el consultor de FORCADELL.

 • Les persones hauran d’assistir a la visita amb mascareta i guants obligatoris.

 • A més, no es podran realitzar encaixades de mans i serà obligatori mantenir la distància de seguretat entre tots els participants en el transcurs de la visita.

 • L’ús de l’ascensor s’haurà de realitzar mantenint els criteris de seguretat següents:

- Només es farà ús de l’ascensor en casos de força major (persones amb mobilitat reduïda o immobles ubicats en plantes molt elevades de l’edifici).

- Una sola persona per viatge.

- Ús de gel hidroalcohòlic abans i després de fer ús de les portes i els botons de la cabina.

 • En tots els casos, tant siguin edificis d’ús residencial com en immobles d’empresa (edificis d’oficines, locals comercials i naus industrials/logístiques), s’evitarà i es minimitzarà el temps d’estada en zones comuns de l’edifici i s’evitarà qualsevol interacció i aproximació amb altres persones alienes a la visita comercial.

 • No estarà permès tocar cap superfície ni cap objecte durant la visita a l'immoble. El consultor que l’acompanyi ho farà per vostè.

5. REUNIONS DE COMUNITATS DE VEÏNS

FORCADELL prioritza i ofereix la possibilitat de realitzar les reunions pendents i previstes de les comunitats de veïns administrades, de manera telemàtica. 

 • Aquelles comunitats que vulguin informació per tal d’avaluar la viabilitat d’aquesta modalitat de reunions, podran sempre posar-se en contacte amb el seu administrador, qui l’informarà sobre el seu funcionament, garanties i requisits.

 • Només es poden realitzar reunions de veïns de manera presencial per casos amb motius de causa major (patologies estructurals, tallament subministraments, deficiències ascensor...etc), i sempre garantint les normes de seguretat sanitària que marca la normativa:

- Número d'assistents màxim segons normativa vigent.

- Garantir un espai on es pugui mantenir la distància de seguretat.

- Tots els assistents han de personar-se amb mascareta i guants.

- Evitar encaixades de mans i altres formes de salutació o interacció física.

MESURES GENERALS APLICADES PER FORCADELL

 • Es limita l’accés a les instal·lacions de FORCADELL a un màxim de 2 persones per empleat de FORCADELL i per zona habilitada.

 • El personal de FORCADELL responsable de les recepcions es fa càrrec d’organitzar l’entrada i sortida de clients, per tal de mantenir l'aforament màxim esmentat.

 • Es demana màxima puntualitat a l’hora d’assistir a les cites convingudes, per tal de garantir l’espai de temps necessari per realitzar una correcta ventilació i desinfecció entre visites. 

 • S’han retirat els elements d’ús col·lectiu fins ara disponibles pels clients com són bolígrafs, llapis, papers, material publicitari i caramels. 

 • Després de cada atenció presencial realizada, bé sigui en mostrador, bé sigui en zona habilitada d’atenció al client, l’espai és degudament desinfectat per part del personal de FORCADELL, per garantir la higiene a la següent visita.

 • FORCADELL facilita i fomenta l’ús de la firma digital a tots els seus clients, per mitjà de la qual es podran formalitzar qualsevol tipus de contracte amb validesa legal.

AQUESTES MESURES PODRAN SER REVISADES I MODIFICADES, D’ACORD A LES NOVES NORMATIVES I A L'EVOLUCIÓ DE LA CRISI SANITÀRIA.

Contacte de Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.cat
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

;