11/04/19

Gairebé la totalitat del take-up del mercat immologístic del Q1 (93%) han estat naus de nova construcció

La major part de les naus logístiques comercialitzades han estat en format "clau en mà" o construïdes “a risc”, segons destaca l'Informe de Mercat Logístic de FORCADELL. 

Segons l'Informe de Mercat Immologístic de FORCADELL del 1r trimestre de 2019, els números positius segueixen presents en el mercat català. El take-up per aquest primer trimestre de 2019 ha assolit la xifra de 224.762 m2, un 21% superior al mateix període de l'any anterior. Aquestes xifres ofereixen credibilitat al mercat i continuen potenciant la voluntat inversora d'inversors institucionals i privats.

Fent un anàlisi per zones, al Q1 la 1a Corona és la que ha registrat més metres quadrats contractats, amb un total de 120.900 m2 en 4 operacions. La 2a Corona és la que ha registrat més operacions, amb un total de 7, encara que és la segona pel que fa a metres quadrats comercialitzats amb 87.662 m2. La 3a Corona, per la seva part, ha registrat 3 operacions i un total de 16.200 m2.

Pel que fa a la disponibilitat, a la 1a Corona aquesta és pràcticament nul·la, tal com recull l'Informe Logístic de FORCADELL, i a la 2na Corona s'estan entregant projectes encara pendents de ser arrendats. Segons Gerard Plana, director del Departament d'Industrial-Logística de Forcadell, “les superfícies disponibles de 15.000 m2 i 30.000 m2 estan costant més del previst i les propietats s'estan veient obligades a plantejar divisions en les naus per generar espais més reduïts, ja que la demanda majoritària es troba entre els 5.000 i els 10.000 m2.”

Cal destacar que les principals operacions del trimestre han estat els 94.000 m2 que es construiran per a Decathlon en la ZAL (1a Corona) i els 46.000 m2 que Goodman construirà per a DSV a Molins de Rei (2a Corona). 

Cal destacar que la gairebé totalitat de les operacions del 1r trimestre (93%) han estat naus de nova construcció, ja sigui en format "claus en mà" o construïdes “a risc”. Aquest punt evidencia la falta de producte disponible i, en alguns casos, la no adequació del producte disponible a la demanda concreta, ja sigui per dimensió o tipologia de nau.

Pel que fa als preus, segons l'Informe Logístic de FORCADELL, no s'han produït increments de renda i els asking rents s'han mantingut: per a naus triple A, al voltant dels 7 €/m2 a la zona prime, entre els 5 i 6 €/m2 en la 2a Corona i al voltant dels 3,5 €/m2 a la 3a Corona.

A totes les Corones hi ha producte logístic antic i que no compleix els requisits de nau moderna, ja sigui perquè l'altura disponible és menor a 10 m, perquè el rati de molls o els accessos no són òptims o perquè les instal·lacions són antiquades. En aquests casos les rendes poden ser fins un 30% inferiors.

Link a Publicacions

;