05/02/19

Els preus de naus industrials registren increments moderats en el 2018

  • Els preus de naus industrials han registrat a la segona meitat de l'any variacions interanuals molt moderades, entorn el 4,36% en lloguer i el 1,28% en venda.

NAUS INDUSTRIALS EN LLOGUER

Demanda
A causa del salt qualitatiu que ha donat l'actiu industrial i el seu teixit empresarial en els últims 2 anys, el demandant de naus industrials en lloguer està sol·licitant més exigències tant contractuals com de l'immoble, fet que està provocant un alentiment en els processos de negociació de les operacions i en la presa de decisions. A aquesta dilació se li suma certa actitud de prudència que s'està observant en els propietaris davant una previsió de canvi de fase en el cicle econòmic.

Al contrari de les necessitats que presenta el sector logístic quant a superfícies, Forcadell destaca que l'arrendatari de naus industrials continua requerint majoritàriament d'espais no superiors als 1.000 m². De fet, 3 de cada 4 demandes de naus en lloguer no superen aquesta superfície.

Oferta i disponibilitat
L'oferta de naus disponibles en lloguer continua considerant-se insuficient per a assumir les necessitats d'una demanda que, animada per l’auge del sector immologístic i la millora de l'economia global, és cada vegada més exigent en aspectes com l'estat i característiques de l'immoble. A més, les noves promocions es continuen enfocant, en la seva majoria, al sector logístic, fet que està limitant la introducció de m² al sector industrial destinat al lloguer.

Preus de lloguer
A tancament de 2018, la variació interanual dels preus de lloguer respecte al 2S 2017 s'ha situat en el 4,36%, increment encara més moderat que el registrat a la primera meitat de l'any, tal com va pronosticar FORCADELL a informes anteriors. La propensió del mercat de lloguer cap a l'estabilitat de les rendes es produeix després de més de 3 anys consecutius d'increments. Des del 1S 2015 fins a l'actualitat els preus de lloguer s'han incrementat fins a un 22,5%. Per zones, el Barcelonès es manté com la comarca amb els preus més alts, amb una mitjana de 4,62€/m²/mes, destacant Badalona, que presenta rendes per m² similars a les de la ciutat de Barcelona.

MERCAT DE NAUS INDUSTRIALS EN VENDA

Demanda
La demanda de naus industrials en venda en la segona meitat del 2018 s'ha incrementat fins a un 10% respecte al 2S 2017. Es tracta, per tant, del 5è semestre consecutiu en el qual aquest indicador s'incrementa. Aquesta evolució positiva reflecteix, d'una banda, la confiança en el sector immobiliari i, per un altre, el bon moment econòmic que viu el sector industrial català. De fet, Catalunya concentra una quarta part de l'activitat industrial de tota Espanya, representant el 22,8% del total de la xifra de negocis i un 22,2% del personal ocupat en aquest sector, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Al contrari que el sector logístic, la majoria de demandants de naus industrials en venda són usuaris finals, de negocis ja consolidats, amb més de 10 anys d'història; encara que també es manté la presència del perfil inversor.

Oferta i disponibilitat
La taxa de disponibilitat de naus en venda ha continuat minorant-se al llarg del 2018 a causa del gran desequilibri que hi ha entre una demanda cada vegada més àmplia, decidida i amb major capacitat econòmica, i les poques promocions que fins ara s'han enfocat al sector industrial. Aquesta tendència de compressió de la taxa de disponibilitat en venda canviarà amb el projecte d'Acciona: 48 naus industrials d'obra nova situades en plena ciutat de Barcelona; fins a 51.000 m² en el punt més demandat de Catalunya. La promotora, que ja ha iniciat la comercialització de les naus de la mà de FORCADELL en exclusiva, té previst acabar el procés de construcció en el 2020.

Preus de venda
En línia amb la primera meitat de l'any, els preus de naus en venda en el transcurs del 2S 2018 s'han mantingut estables i han registrat un increment interanual del 1,28%. Els preus han evolucionat homogèniament en tot el territori català, presentant increments lleugerament més accentuats al Barcelonès i el Baix Llobregat, comarques en les quals el desequilibri entre oferta i demanda és més palesa.

MERCAT DE SOLARS INDUSTRIALS

El sector logístic continua sent el principal motor del sòl industrial, encara que s'està observant un interès cada vegada major per projectes industrials d'obra nova. Els inversors estan demandant principalment sòl finalista, i accedeixen a solars per desenvolupar tan sols si es tracta d'una ubicació prime o amb un procediment urbanístic establert i amb data límit, evitant així incerteses polítiques o d'urbanisme. Geogràficament, el Barcelonès i les seves comarques confrontants són les zones que registren un percentatge major de demanda, però la falta de disponibilitat i els alts preus estan provocant que l'interès es desplaci cap a la 3a Corona.

En línia amb l'evolució dels preus de naus industrials, tant en venda com en lloguer, els solars d'ús industrial han iniciat en el 2S 2018 un alentiment en el creixement dels preus, registrant una variació interanual del 2,91%. Destaca el creixement del Vallès Oriental, que està equiparant els seus preus amb els de l'Occidental.

Si vols veure l’informe del sector logístic fes clic aquí.

;