03/11/21

Els grans beneficis de rehabilitar un edifici

La rehabilitació d'un edifici és un bé comú col·lectiu. Es tracta d'una inversió en element propi de gran valor, ja que les millores repercuteixen en tots els que estan relacionats amb l'immoble; els propietaris, la mateixa comunitat, els arrendataris i el mateix barri amb els seus transeünts.

Quan parlem de rehabilitació d'edificis és necessari comprendre que aquest tipus de projectes comprenen totes aquelles accions constructives que s'executen per millorar substancialment les condicions d'habitabilitat, seguretat o d'accessibilitat en un edifici existent.

Per exemple, es poden reduir despeses depenent del tipus de renovació. Actualitzar els llums, accessoris i dispositius de subjecció perquè siguin més eficients energèticament, i reparar, modificar o actualitzar les instal·lacions generals o individuals d'aigua, gas, electricitat o sanejament de la finca. Amb aquesta despesa inicial, es realitza una millora de la propietat que és duradora en el temps i al mateix temps es redueix el consum energètic.

Renovació o millora dels aïllaments existents en la finca: Aquests elements presenten la principal funció d'evitar possibles pèrdues de fred o calor aïllant adequadament els habitatges. Per tot això, moltes de les rehabilitacions d'edificis parcials o integrals inclouen com a objectiu principal la rehabilitació de l'envolupant tèrmica, encara que a més, podria incloure un altre tipus d'intervencions importants com la renovació dels tancaments de vidre per millorar l'eficiència energètica i així aconseguim reduir l'energia consumida d’un edifici en gairebé un 70%. Una rebaixa que es veurà reflectida en la factura de despeses.

Aïllament de canonades: Per a no malbaratar energia i optimitzar el funcionament de la caldera, és molt aconsellable protegir amb material aïllant tèrmic les canonades, tant d'aigua calenta com freda, per evitar pèrdues de calor, condensacions en les conduccions o que rebentin pels canvis de temperatura bruscos.

Una profunda rehabilitació d'un edifici, basada en els paràmetres de sostenibilitat i eficiència energètica, permet una millora considerable de la seva usabilitat i una baixada dràstica en els consums energètics. En definitiva, optimitza l'eficàcia dels edificis, la qual cosa augmenta la qualitat de vida dels seus habitants.

També reparar i polir considerablement les condicions de la seguretat estructural i constructiva de la globalitat de l'edifici o d'algun element en particular com les façanes, els patis interiors o les cobertes de l'edifici, millorant el seu aspecte general.

Aquestes renovacions resulten més complexes de dur a terme en el cas de comunitats de veïns, tal i com explica Andreu Abelló, director del departament de Comunitats de Propietaris de Forcadell, ja que “és més difícil posar d'acord a una tota la comunitat íntegrament per a realitzar segons quin tipus d'actuacions”. En aquests casos, la figura de l'administrador de comunitats de propietaris és de gran ajuda, ja que actua de mediador i també ofereix informació individualitzada als propietaris sobre la reforma que es realitzarà, per a buidar qualsevol dubte i assegurar que la rehabilitació en l'immoble repercutirà en el bé de la seva propietat. 

 

 

 

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.cat
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.

Saber més
;