25/03/19

Els eixos comercials dinamitzen els barris de Barcelona

  • Segons l’Informe de Mercat dels Eixos Comercials de FORCADELL, en línia amb l’auge del comerç de proximitat, les principals línies comercials dels barris de Barcelona estan atraient cada vegada més al comprador local.

  • Al llarg del 2n semestre del any, els locals dels eixos comercials de Barcelona han incrementat les seves rendes de manera heterogènia per la capital catalana, sent Sant Gervasi el que més variació semestral ha registrat: del 9,3% a la seva 1a Línia i del 4,2% a la 2ª L.

Barcelona té un total de 22 eixos comercials, dels quals FORCADELL destaca 10 per la seva singularitat. Cadascun d'ells s'articula envers una locomotora, de la qual es nodreix i amb la qual construeix part de la seva identitat comercial, composta també per més aspectes com l'oferta comercial de la zona, l'estil arquitectònic, els hàbits de consum, la classe socioeconòmica i els preus dels locals.

 

La ciutat de Barcelona -capaç d'atreure a més de 19,1 milions de turistes al 2018- té situat als carrers prime del centre de la ciutat un gran reclam de turisme comercial. Aquestes vies comercials s'han convertit en un gran aparador de les marques internacionals més prestigioses del món, fet que ha provocat que el comprador local -fugint del turisme- s'hagi dirigit cap a altres eixos comercials de la ciutat. Com a conseqüència, línies comercials de la ciutat que fins ara eren més secundàries s'han reactivat, i alhora, ho ha fet també el comerç de proximitat.

 

Cor Eixample

L'eix Cor Eixample, situat al centre de la ciutat i d'estil arquitectònic modernista, atreu comercialment una gran volum de vianants: tant veïns i professionals que treballen a la zona com turistes de tot el món. L'eix de Cor Eixample destaca per concentrar una oferta de comerç molt variada i equilibrada. La seva 2a línia comercial, a més de ser una de les quals presenta rendibilitats més altes (6,5%), també és de les quals ha incrementat més les seves rendes al 2n semestre de l'any, fins a un 8%, assolint els 13€/m²/mes.

 

 

Creu Coberta

L’eix de Creu Coberta s'articula al voltant dels mercats (Mercat d'Hostafrancs i de Sants) i del propi carrer Creu Coberta, artèria comercial molt dinàmica connectada amb un dels centres neuràlgics de Barcelona, plaça Espanya. Destaca entre les qualitats del seu teixit comercial l'atenció personalitzada, aptitud que ha estat valorada pels barcelonins per sobre de la mitjana de la resta d'eixos de Barcelona segons una enquesta realitzada pel Ajuntament de Barcelona.

 

Eix Clot

El Eix Clot s'articula al voltant del carrer del Rogent i del Clot i del mercat. L’eix té una àmplia gamma d'oferta de comerços de proximitat i de serveis a causa de l'alta afluència de vianants que acull: veïns dels dos barris que ho formen, un gran volum de treballadors de les empreses que s'estan assentant al voltant de Glòries i un cada vegada major nombre de turistes. Cal destacar que la 2a línia comercial de l'eix presenta rendibilitats molt atractives per a inversors, entorn al 6,5%.

 

Sagrada Família

El temple de la Sagrada Família ha estat, segons un informe de TripAdvisor, la 6a atracció més popular del món al 2018. A causa de l'alt volum de turisme que rep, l'eix comercial presenta característiques que s'assemblen a les ubicacions prime de Barcelona: alts nivells de demanda, poca disponibilitat, preus alts i rendibilitats baixes. De fet, la seva 1a Línia comercial presenta les rendibilitats més baixes de tots els eixos comercials que FORCADELL estudia, envers el 4,5%.

 

Sant Andreu

El teixit comercial de Sant Andreu -zona que es troba en plena gentrificació- agrupa, d'una banda, una àmplia varietat de comerços emblemàtics i de proximitat que encara conserven la personalitat de la vila de Sant Andreu i, per una altra, un gran volum d'empreses de serveis i franquícies. A causa de la revaloració que està vivint el barri, la 2a línia comercial ha registrat increments accentuats a la segona meitat de l'any: entorn de l'11% respecte al 1r semestre del 2018.

 

Sant Antoni

Sant Antoni s'ha convertit en un pol d'atracció local i turística a causa de dos principals locomotores: el Mercat de Sant Antoni –obert després de 8 anys d'obres- i la superilla que l'envolta. El seu percentatge d'ocupació és dels més alts de Barcelona i la demanda d'operadors per ubicar-se a l'eix comercial és cada vegada major, fet que ha empès a l'alça la seva 1a línia comercial, que ha registrat un increment intersemestral del 7%, situant-se en 26,9€/m².

 

Sant Gervasi

Sant Gervasi és un dels eixos comercials que més ha incrementat les seves rendes al 2S 2018. Concretament la variació intersemestral ha estat del 9,3% a la seva 1a línia i del 4,2% a la segona. Destaca a la seva 1a línia comercial el bon funcionament de la zona comercial de la Rotonda, amb un 100% d'ocupació. En comparació amb altres eixos, destaca per l'especialització i la qualitat, i té un alt percentatge de locals dedicats als sectors Moda i Llar: el 25% del total.

 

Sants – Les Corts

L'eix comercial de Sants presenta un alt grau d'ocupació i un elevat percentatge de comerços especialitzats en Serveis Comercials i Hostaleria que, segons dades de Barcelona Comerç, representen el 55% dels locals actius. Segons dades de Shopinion, plataforma de consulta ciutadana de FORCADELL, entre els comerços més sol·licitats pels usuaris de l'eix es troben fruiteries, fleques, centres mèdics i locals d'oci. La 2a línia de l'eix ha presentat les rendibilitats més atractives dels eixos que estudia FORCADELL: del 6,7%.

 

Sarrià

L'eix comercial de Sarrià s'articula al voltant del carrer Major de Sarrià, centre neuràlgic del comerç i les associacions del barri. Segons un informe del Ajuntament de Barcelona, és el pol comercial de Barcelona que rep una freqüència més alta de visites: el 53% dels enquestats d'aquesta zona acudeixen a l'eix comercial pràcticament cada dia. La 2a Línia, que encara presenta preus força assequibles, s'està revaloritzant: al 2S 2018 ha registrat una variació intersemestral del 9%.

 

Vila de Gràcia

L'eix de la Vila de Gràcia té un teixit comercial molt dinàmic que combina un gran volum de negocis de proximitat –situats principalment al centre de la Vila de Gràcia- amb un alt percentatge de franquícies, més presents al carrer Gran de Gràcia i Travessera de Gràcia. Per sectors, al seu teixit comercial predominen locals especialitzats en Moda i Serveis. La seva 2a Línia, que presenta una disponibilitat gairebé nul·la, és la 2a més cara dels eixos comercials que estudia FORCADELL.

;