25/06/20

El Build to Rent, focus d’inversors i grans corporacions, i dinamitzador del mercat de lloguer

Si bé a Espanya la cultura de compra d’habitatge ha predominat per sobre de la del lloguer - actualment el país observa una proporció d’stock del 22% en lloguer vs el 78% en propietat-, es necessari que es produeixi un major equilibri per apropar-se al paradigma dels països europeus. Actualment s’està produint un canvi de tendència progressiu anivellant la balança, que es veurà impulsat a través de l’auge del BTR. “Amb el temps, la demanda d’habitatge de lloguer s’ha anat incrementant de tal manera que el mercat, especialment el de Barcelona, no és capaç d’absorbir.” afirma Toni López, director de l’àrea d’Immobiliària d’Empresa de FORCADELL. En aquest sentit, “la creació d’un gran parc d’habitatge de lloguer assequible i social tant per part de les administracions públiques així com la fórmula ideal de col·laboració público-privada és més necessària que mai” afegeix Toni López.

Build to Rent, antecedents i solució al lloguer

A diferència del què està passant actualment, al 2007 el sector immobiliari depenia molt del crèdit bancari, mentre que actualment es troba més fort a nivell financer.

A més, els seus actius han sigut sempre, i ara més que mai, un valor refugi segur en termes d’inversió professional. España acumula encara un important stock d’habitatge nou buit en venda, bona part del qual es  troba en mans dels bancs. Encara que la modalitat Build to Rent ha existit sempre, molts promotors l’han anat incorporant arrel de la situació actual. En el cas de Madrid o Barcelona, que acumulen una demanda elevada, aquesta modalitat suposa una solució òptima per donar resposta a la situació del mercat residencial de lloguer. Es tracta, a més, d’un format testat, útil i eficaç per a promotors, inversors i llogaters. El mercat Residencial va tancar l’any 2019 amb estabilitat de preus i bones perspectives pel 2020 però la irrupció de la crisi sanitària de la Covid-19 deixa un panorama amb moltes incògnites en el desenvolupament a curt i mig termini. El que sí es pot afirmar és que comportarà un replantejament del sector, situant, sense cap mena de dubte, el Build to Rent com una part important de la solució, exercint de dinamitzador del mercat de lloguer.

Fortaleses i debilitats del Build to Rent

Actualment, inversors, grans gestores i operadors amb gran capacitat financera han posat el focus en aquests tipus de projectes immobiliaris donat que els hi poden generar interessants oportunitats de negoci. Build to Rent requereix una acotada estratègia i deixa de ser un model de negoci únicament de plusvàlua, per passar a ser una operació de rendibilitat amb plusvàlua futura. Fins el moment de la irrupció del Build to Rent a Madrid i Barcelona, aquest format generava cert recel entre promotors per tractar-se de projectes de risc elevat donat que si no hi havia un encàrrec previ (claus en mà) havien d’assumir qüestions delicades com l’elevat cost del sòl, la manca de col·laboració público-privada, la lentitud en els tràmits administratius i sobretot l’increment constant dels costos de construcció.

En quant al lloguer d’un habitatge en un edifici en Build to Rent, és superior al d’un lloguer tradicional per ser nou, i perquè en alguns casos comporta serveis addicionals associats. El format Build to Rent té l’oportunitat de marcar un punt d’inflexió en el sector i serà un actor clau en el mercat de lloguer residencial en els propers anys.

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
;