21/11/19

Com hem de gestionar un habitatge rebut per herència?

Rebre un habitatge en herència comporta de manera imprescindible dur a terme una sèrie de gestions i tràmits per poder decidir què fer-ne lliurement a posteriori ja sigui viure-hi, vendre’l o llogar-lo. Sigui quin sigui el cas, és molt recomanable assessorar-se amb un expert en la matèria per tal de realitzar-ho tot correctament.      

En el supòsit  de defunció d’un familiar, s’ha de sol·licitar el corresponent certificat literal de defunció al Registre civil i amb aquest document es sol·licitarà posteriorment el certificat d’últimes voluntats a l'organisme del Ministeri de Justícia existent a la província  per saber si la persona ha atorgat  testament o no i a quina notaria. Si li han deixat un immoble, es convenient que demani una nota simple al Registre de la Propietat i d’aquesta manera poder confirmar si està lliure de càrregues.

Abans de poder vendre o llogar cal fer una sèrie de tràmits:

• Signar l’escriptura d’adjudicació de l’herència davant d’un notari

• Valorar l’habitatge per conèixer el seu valor fiscal

• Liquidar l’Impost de de Successions i Donacions (l’ISD) i la plusvàlua  

• Canviar la titularitat de l’habitatge al Registre de la Propietat

Pel que fa a la tributació cal destacar que tant pel pagament de l’ISD com pel de la plusvàlua hi ha un termini de 6 mesos des de la data de la mort del causant. Es pot demanar a l’administració allargar el període, però en aquest cas haurem de pagar interessos. Es tracta d’un impost que varia molt segons la comunitat autònoma. De fet a un bon nombre d’elles s'hi han aprovat bonificacions i reduccions  en funció del grau de parentiu per portar a la quota zero.

És important saber que l’Impost de Successió i Donacions es liquidarà a la comunitat autònoma on residia el difunt.

D’altra banda, cal tenir clar que entre pares i fills hi ha diverses maneres de transmetre la propietat:

• Donació

• Compravenda

• Herència

Saber quina és la millor opció és difícil i s’hauria d’analitzar cada cas en particular, però si haguéssim de generalitzar l’òptima possiblement seria transmetre la propietat per herència.

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
;