17/06/19

Com afectarà la nova llei hipotecària al sector immobiliari?

Passats els 3 mesos des que va ser aprovada en el Congrés dels Diputats, avui entra en vigor la nova llei de crèdit immobiliari, una reforma hipotecària que inclou 8 principals canvis i que fa una clara aposta per la informació i la protecció de les persones que demanen un préstec

“L'esperit de la nova normativa és el de protegir al consumidor i a l'usuari”, explica Lluís Català, soci de Forcadell, director de l'Àrea de Gestió – Corporativa i expert en Dret Immobiliari. “De fet, l'aprovació d'aquesta llei suposa adaptar-se a la normativa europea ja existent. Brussel·les constantment ha estat reclamant al Govern Espanyol que s'adaptés la mateixa.” 

Des del punt de vista immobiliari, Marta Vilana, directora de l'Àrea de Comercialització d'Habitatges, apunta que “la incertesa en el sector immobiliari no afavoreix el seu dinamisme ja que posposa decisions i, en aquest sentit l'aprovació i aplicació immediata d'aquesta llei després d'un llarg període pot aportar certa estabilitat.” No obstant això, es preveuen certs desajustaments inicials o retards en les tramitacions que preocupen seriosament el col·lectiu de promotors i constructors. Consumidors, notaris i entitats bancàries porten mesos preparant-se per a l'aplicació de la reforma hipotecària, procés que ha comportat algunes picabaralles entre sectors: algunes gestories han acusat la nova normativa de propiciar un monopoli de notaris, i les entitats bancàries i els notaris han tingut un desacord a l'hora de decidir aspectes tècnics. 

Disminució de litigis

A partir d'avui, el client que sol·liciti un préstec tindrà el dret i obligació d'estar assessorat de manera gratuïta per un notari, qui li haurà d'explicar amb tot detall els punts més importants de la hipoteca bancària. Segons Català, “d'aquesta manera, es guanyarà en transparència i es disminuirà notablement el gran volum de litigis que han comportat les hipoteques a Espanya; de fet, aquesta és una eina útil per a frenar, també, un gran nombre de possibles desnonaments.” 

Encariment, o no, de les hipoteques

“Malgrat que aquest no sigui l'objectiu de la llei, que les entitats financeres carreguin amb el pes de totes les despeses excepte el de la taxació, podria implicar un encariment de les hipoteques en els possibles diferencials o en els tipus fixos que ofereixin les entitats”, explica Toni López, soci de Forcadell i director de l'Àrea d'Immobiliària d'Empresa. “No obstant això, malgrat aquesta previsió inicial que apunta a l'encariment dels crèdits hipotecaris, la veritat és que algunes entitats bancàries han començat a fixar postures en el sentit contrari.” 

Marta Vilana comenta algunes d'estar postures: “Hem començat a veure ofertes de crèdits hipotecaris a tipus fix més competitiu i sense repercussió de costos. Al meu entendre, les entitats bancàries han estudiat les noves regles del joc i, coneixedores que no podran tenir productes vinculats i que la transparència és obligatòria, utilitzaran el preu com a arma principal de competitivitat”.

Confiança en el mercat

La nova llei hipotecària obliga el banc a avaluar en profunditat la solvència del futur hipotecat i a consultar l'historial creditici del client en el Banc d'España. “D'aquesta manera, assegures la solvència de l'operació, redueixes notablement el risc d'impagament del crèdit i aportes, finalment, confiança en els diferents actors que formaran part d'una operació immobiliària, la qual cosa es tradueix en una major confiança en el mercat”, conclou Toni López.

;