24/03/20

Ajudes i subvencions per a les comunitats de propietaris

Les ajudes i subvencions per a les comunitats de propietaris estan destinades a la realització d'obres que busquin remodelar aspectes antics de la comunitat: tecnologia, estat dels habitatges, materials desgastats, entre altres. Aquestes ajudes les llança l'Estat (l'últim cas va ser el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021), i és cada comunitat autònoma l'encarregada d'organitzar les corresponents convocatòries perquè les comunitats de propietaris puguin sol·licitar-les.

Dins l'actual legislació hi ha dos programes principals en els quals es recullen ajudes a les comunitats de propietaris:

Programa per a millorar l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges

L'objectiu de l'Estat, a través d'aquestes ajudes, és aconseguir que les ciutats i els edificis posin en pràctica l'autoconsum, amb la finalitat de reduir els nivells de contaminació. Dins d'aquesta tipologia d'ajudes trobem diverses actuacions que són objecte de subvenció:

  • Instal·lació d'equips generadors d'energies renovables (panells solars, aerotermia, etc.).

  • Substitució de sistemes elèctrics per uns altres més eficients (LED), així com qualsevol sistema d'aprofitament de la llum natural i de control d'encesa i apagat de llums.

  • Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i aparcaments per a bicicletes.

  • Projectes de jardineria (per a millorar la permeabilitat del sòl) i optimització de sistemes de reg.

  • Treballs en façana o cobertes, relacionats amb l'aïllament tèrmic, així com la climatització dels edificis (equips de calor i fred, comptadors de costos energètics, entre altres).

  • Façanes, cobertes vegetals i sistemes de domòtica i/o sensorials.

Programa per a millorar la conservació, seguretat i accessibilitat d'edificis i habitatges

Amb aquest programa es pretén donar ajudes perquè els habitatges gaudeixin de major conservació i accessibilitat i per tant d'una major seguretat.

  • En referència a la conservació, les subvencions es poden destinar a l'estructura, fonaments, cobertes, terrats o façanes. Així com a la adient adequació de les cases en els aspectes d'habitabilitat, higiene i seguretat.

  • Pel que fa a l'accessibilitat, es subvencionen projectes com la instal·lació d'ascensors o vies d'accés per a persones amb discapacitat, senyals lluminosos per a l'orientació, instal·lació de porters i la instal·lació de domòtica per a persones grans o amb alguna discapacitat.

Hi haurà noves subvencions i ajudes en els pròxims mesos?

Donada l'actual situació excepcional ocasionada pel COVID-19 la previsió d'obertura de pròximes convocatòries d'ajudes i subvencions a comunitats es troben pausades en aquests moments a l'espera de la reactivació i normalització de tot el sistema.

Fins el moment, per a Barcelona i la seva àrea metropolitana no hi havia cap convocatòria oberta de subvencions de rehabilitació per a Edificis Comunitaris d'Ús Residencial. No obstant això i a títol informatiu per a aquest article, destacar que hi havia previstes abans d'aquesta situació 2 subvencions, que a continuació s'expliquen i que queden a l'espera de nova data oficial:

  • Ajudes per a obres d'accessibilitat (instal·lació d'ascensors o modificació d'aquests, eliminació de barreres arquitectòniques, instal·lació de plataformes elevadores o salvaescales). Estava previst que les donés una Fundació privada a Barcelona i àrea metropolitana, i el seu requisit fonamental era la residència a la comunitat d'alguna persona discapacitada (reconeguda legalment) o alguna persona major de 75 anys. La subvenció havia de cobrir el 50% del pressupost, amb un topall de 20.000€.

  • Estava prevista l'obertura, des del CHB, d'una convocatòria de subvencions per a façanes, cobertes, baixants, celoberts, instal·lacions comuns (aigua, llum i gas), ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques per a Barcelona ciutat.

L'apunt de l'expert

Andreu Abelló, director de Comunitats de Propietaris de FORCADELL

"Hem de reflexionar el motiu pel qual, dins el nostre àmbit local, provincial i fins i tot estatal, la cultura de la prevenció és generalment escassa. Hi ha qüestions a les comunitats de propietaris on ja s'aplica de manera habitual un criteri de conservació i prevenció perquè es tracta de la nostra llar, el lloc on vivim i la que és probablement la inversió més gran i duradora que farem a la nostra vida. És el nostre deure cuidar l'habitatge per a mantenir-lo en bon estat i poder gaudir-ne ja que, a més, és on probablement ens sentim més segurs.

Les subvencions ajuden de manera notable a vetllar tant per la conservació del nostre bé com per a la seva millora. És per aquest motiu que són una eines molt bones per aconseguir mobilitzar-nos i dur a terme actuacions que d'una altra manera no faríem.

Aquestes ajudes comporten d'una banda un factor psicològic d'ajuda (econòmica) -que satisfà a la majoria de persones-, i un factor de control que duen a terme els estaments oficials que les promouen.

És important també posar de manifest que en aquests temps de conscienciació ecològica es tracta d'una espurna d'esperança per aconseguir que alguns elements dels edificis -així com algunes instal·lacions i espais de l'interior de la finca- siguin més sostenibles, verds i, d'acord amb l'entorn, ajudant a fer una ciutat més compromesa amb el futur.

Millorar la nostra finca, eliminar barreres estructurals, fer-la més habitable, segura i sostenible per a tots els que hi viuen i també pels altres són els eixos per a potenciar i aprofitar aquestes ajudes."

Si té qualsevol dubte sobre aquest tema, en FORCADELL l'assessorarem de forma personalitzada atenent les seves necessitats específiques.

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
;