20/03/20

7 consells per a evitar contagis si s'ha produït una infecció a la comunitat de veïns

Davant la posada en vigor del Reial decret 463/2020 pel qual es va declarar el passat 14 de març l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, totes les persones estan obligades a seguir les principals mesures de prevenció que ha indicat l'autoritat sanitària, entre les quals destaca el confinament a la llar. Davant d’aquesta situació, són molts els veïns i propietaris que es pregunten quines mesures han de prendre a les seves comunitats per a prevenir el contagi del virus entre veïns o quin ús poden realitzar de les zones comunitàries.

“És important tenir en compte que, com els transmissors del covid-19 som nosaltres mateixos, pot existir la mateixa quantitat de virus al carrer que dins d'una finca”, explica Andreu Abelló, director del Departament d'Administració de Propietaris de Forcadell. “De fet, el patró és clar: quant més tràfic de persones, més risc”.

A continuació destaquem 7 recomanacions bàsiques per a evitar la propagació del coronavirus en cas que s'hagi produït una infecció a la comunitat de veïns. Les mesures de prevenció també poden realitzar-se encara que no hagi estat declarat cap cas de covid-19 a l'edifici.

1. Mantenir la distància de seguretat amb tots els veïns

La distància recomanada per les autoritats sanitàries per a evitar el contagi de covid-19 és de 2 metres, i ha de mantenir-se tant entre persones oficialment infectades com amb aquelles que aparentment estiguin lliures del virus. És imprescindible, per tant, mantenir la mesura de seguretat amb les persones que transiten les zones comunes (portals, portes d'accés i escales) tant amb veïns com amb empleats de la finca: conserges, personal de neteja o de manteniment, etcètera.

2. Utilitzar l'ascensor només en casos imprescindibles

Es recomana prioritzar l'ús de les escales i utilitzar l'ascensor només en aquells casos que siguin imprescindibles. L'ús de les escales és més saludable perquè implica activitat física i alhora evita riscos de contacte amb el virus. Si s'utilitza l'ascensor es recomana que es realitzi un ús individual i que s'utilitzin guants per a tocar qualsevol superfície (com el botó que indica la planta de l'edifici).

3. No accedir a les zones comunes

Per a evitar possibles contagis entre veïns, la normativa de contenció del covid-19 prohibeix l'ús de les zones comunes com a jardins, piscina, parcs, terrats o qualsevol altre element que formi part de la comunitat de veïns. El pàrquing tan sols es podrà utilitzar per a fer ús del cotxe i realitzar un trajecte necessari, però en cap cas, per a fer esport o qualsevol altra activitat lúdica. Cal recordar que l'incompliment d'aquesta normativa pot suposar multes i fins a 3 mesos de presó per un delicte de desobediència.

4. Informar l'administrador de la comunitat

Si a la comunitat de veïns s'ha produït un cas d'infecció per covid-19 ha d'informar-se immediatament a l'administrador de la comunitat perquè aquest pugui coordinar les noves mesures que hauran d'adoptar els equips de neteja i manteniment de la finca. “La nostra missió com a administradors és vetllar perquè els nostres clients puguin romandre a casa mentre nosaltres mantenim la normalitat del funcionament de la finca dins de la situació d'excepcionalitat”, indica Andreu Abelló. L'administrador, avisarà als serveis de neteja perquè executin les mesures protocol·làries de desinfecció de les zones comunes, coordinarà la clausura d'aquelles àrees i espais comuns que es considerin necessaris i facilitarà recomanacions sanitàries i preventives perquè els veïns puguin col·locar-les en llocs visibles de la comunitat. També s'encarregarà, en la mesura del que sigui possible i com ja és habitual, del correcte funcionament d'aquells serveis comuns que tingui contractats la comunitat de propietaris.

5. Neteja i desinfecció de les zones comunes

Segons detallen l'OMS i el ECDC, les dues principals vies de transmissió del COVID-19 es consideren la respiratòria i el contacte amb superfícies contaminades, amb què el servei de neteja haurà de realitzar un protocol exhaustiu per a netejar i desinfectar totes aquelles superfícies susceptibles d'estar contaminades per haver estat en contacte amb el malalt. El temps de supervivència del virus depèn d'una sèrie de factors, que inclouen el tipus de superfície, la temperatura i la humitat, però amb l'ús de desinfectants adequats es calcula que pot inactivar-se en 1-5 minuts. Els desinfectants recomanats, que hauran d'utilitzar els serveis de neteja a les zones comunitàries i els veïns en les seves pròpies cases, són 70% d'alcohol etílic per a desinfectar àrees petites i hipoclorit de sodi al 0,5% (equivalent a 5000 ppm) per a desinfectar superfícies més grans.

6. Ajornament de les reunions de propietaris

Durant els dies de confinament ha de suspendre's la celebració de juntes generals de propietaris i, en cas que sorgeixin emergències puntuals, han d'atendre's buscant vies alternatives, sense realitzar reunions presencials.

7. Assegurar-se que el veí té cobertes les necessitats bàsiques

Assegurar-nos que el veí infectat per covid-19 té cobertes les necessitats bàsiques i pot realitzar un correcte confinament ajudarà, d'una banda, a la contenció del virus a la finca (ja que no es veurà obligat a sortir a l'exterior) i, d'altra banda, facilitarà i alleujarà el mal glop que pugui estar vivint el veí en aquests dies complicats. “En el cas que es decideixi ajudar al malalt facilitant-li material domèstic o aliments –destaca Abelló- hauran de tenir-se en compte totes les mesures de seguretat per a no exposar-nos nosaltres mateixos al contagi”.

Contacte Dept. Comunicació

 
Cristina San José

Cristina San José

c.sanjose@forcadell.com
;