Dret de la Construcció

El Dret de la Construcció és aquella branca de l'ordenament jurídic encarregada de regular processos constructius, des de la planificació i l'estudi previ fins a les posteriors conseqüències un cop acabades les obres. FORCADELL, gràcies a un equip en contínua evolució i actualització dels seus coneixements, ofereix als seus clients una assessoria integral en matèria de Dret de la Construcció.

 

- Reclamació de defectes constructius: FORCADELL du a terme les diferents accions que l'ordenament jurídic permet per reparar defectes o aconseguir indemnitzacions per danys i perjudicis derivats de deficiències constructives que es provoquen als compradors dels immobles.

Auditoria en escenaris de compra: en processos de compra d'immobles, el Departament d'Assessoria Jurídica de FORCADELL du a terme un estudi legal de títols de propietat, contractes, normativa urbanística aplicable, etc.

- Responsabilitat civil dels agents que intervenen en la construcció per vicis en l'obra: el client de la companyia podrà recórrer a aquest departament en processos de reclamació davant escenaris d'incompliment de qualitats contractades per promotors, constructors, directors d'obra, etc.

-  Àmbit contractual, preparació de contractes de compravenda d'immobles: la companyia durà a terme la redacció de contractes de compravenda immobiliària i cessió de solar per obra futura en operacions protagonitzades per clients de la companyia, i vetllarà per la correcció i adequació a la legislació en la forma de clàusules i condicions dels mateixos.

- Procediments concursals: FORCADELL pot assessorar els seus clients, tant a particulars com a empreses, en procediments concursals derivats d'escenaris de suspensió de pagaments o de fallida.

- Fiscalitat de la construcció: IVA, ITP, Impost sobre instal·lacions i obres, IAE, etc.

- Assegurances de construcció: el departament assessorarà promotors d'obres en la contractació d'assegurances de construcció mitjançant la corredoria d'assegurances de la companyia.

- Defensa i reclamació davant els tribunals: si la gestió de qualsevol dels assumptes anteriors ho requereix, l'equip jurídic de FORCADELL durà a terme els tràmits de defensa o de reclamació davant dels Tribunals competents.

 

El Departament d'Assessoria Jurídica Immobiliària ofereix tarifes especials als clients de FORCADELL:

- Reducció del 50% a la primera consulta

- Descompte del 20% en els honoraris del col·legi a tots els processos judicials

- Abonaments anuals a mida de les necesidades dels nostres clients

 

FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.