Dret Administratiu

El Dret Administratiu és aquella branca del Dret que s'encarrega de regular a l'Administració i de supervisar la relació dels diferents estaments públics amb els ciutadans. El Departament d'Assessoria Jurídica Immobiliària, com a expert coneixedor de la configuració de l'administració pública i de la normativa que la regeix, assessorarà els clients de FORCADELL en la gestió de tots aquells tràmits relacionats amb els diferents organismes públics.

 

- Responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública: en casos de danys concrets, verificables i avaluables provocats pel funcionament de serveis públics, el departament jurídic de FORCADELL assessorarà als seus clients en la sol·licitud de la responsabilitat de l'Administració.

- Tramitació d'expedients: expedients administratius, recursos contenciosos administratius, expropiacions, expedients sancionadors, etc.

- Recursos d'alçada i reposició: el Departament d'Assessoria Jurídica Immobiliària interposarà recursos d'alçada o de reposició en casos d'oposició o expressió de disconformitat contra resolucions dictades davant els clients de la companyia.

- Subvencions públiques: el client de la companyia serà assessorat en escenaris en els quals sigui pertinent la reclamació d'una subvenció pública en referència a qualsevol tràmit o servei en el qual entri en funcionament qualsevol departament de l'empresa.

- Defensa i reclamació davant els tribunals: si la gestió de qualsevol dels assumptes anteriors ho requereix, l'equip jurídic de FORCADELL durà a terme els tràmits de defensa o de reclamació davant dels Tribunals competents.

 

El Departament d'Assessoria Jurídica Immobiliària ofereix tarifes especials als clients de FORCADELL:

- Reducció del 50% a la primera consulta

- Descompte del 20% en els honoraris del col·legi a tots els processos judicials

- Abonaments anuals a mida de les necessitats dels nostres clients

 

                                                   

 

FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.