Carrer Pau Sans, a L'Hospitalet de Llobregat


Reforma integral d'un habitatge de 60 m² dels anys 60. Es van renovar completament les instal·lacions, els tancaments exteriors i els acabats interiors.